Çocuk Cerrahisi

Çocuklar erişkinlerin minyatür şekli değildir. Bu nedenle psikolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları ve tedavideki öncelikleri erişkinlere göre oldukça değişebilmektedir. Dolayısıyla çocukların cerrahi hastalıklarının, dâhili hastalıklarda olduğu gibi yaşlarına özgü değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuk cerrahisinde (pediatrik cerrahi), 0-18 yaş arası çocukların cerrahi hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılır. Ayrıca şimdilik uygulama alanları sınırlı da olsa doğum öncesi (fetal) cerrahi girişimlerle de ilgilenilmektedir.

Çocuklarda cerrahi işlem tedavi sürecinin küçük bir bölümünü kapsar. Yapılacak ameliyatın sonuçları çok uzun bir yaşam dilimini etkilediği için işlemin hem fonksiyonel hem de kozmetik sonuçlarına dikkat edilmektedir. Cerrahi işlemin başarısı doğru tanı ve ameliyat tekniği yanında çocuk hastanın fiziksel ve ruhsal hazırlığına da bağlıdır. Bazen sünnet ya da kesi dikilmesi gibi küçük bir cerrahi işlem dikkat edilmezse çocuğun psikolojisinde ömür boyu sürecek travmaya neden olabilmektedir.

Çocuklardaki cerrahi işlemlerin önemli bölümünü, hastanede yatmayı gerektirmeyen, ameliyat olduğu gün taburcu edilebilen (günübirlik cerrahi) hastalıklar oluşturur. Bu hastalar 4-5 saatlik açlık süresi ile gelip ameliyat sonrası 3-4 saat sonra taburcu edilir.

Çocuk Cerrahisinde Tedavisi Yapılan Hastalıklar ve Teşhis Üniteleri

Yenidoğan Cerrahisi

Kasık Bölgesi ve Skrotum Hastalıkları

İdrar Yolları (Üriner Sistem) Hastalıkları

Genital Bölge Hastalıkları

Karaciğer, Safra Yolları ve Dalağın Hastalıkları

Kazalar ve Yaralanmalar

Kabızlık

Akciğer ve Göğüs Duvarı Hastalıkları

Boyun Bölgesi Hastalıkları

Akut Karın Tablosu

Çocuklarda karın ağrısı, bulantı, kusma, karında şişlik, kaka yapamama gibi şikâyetleri içeren, cerrahi işlem gerektirebilen durumlara akut karın tablosu adı verilir. Bu hastaların çoğunda akut apandisit tespit edilir.

Bunun dışında

Tümör Cerrahisi

Çocuklarda iyi ya da kötü huylu (kanser) tümörlerin çoğu embriyonel (doğum öncesi dönem) kökenlidir. Sık görülenler:

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Fleksible Endoskopik İnceleme

Mide kanaması, ülser, mideden yabancı cisim çıkarma, makattan kanama olduğunda teşhis ve tedavi amaçlı (polipler)

Rijit Özofagoskopi

Yemek borusundan yabancı cisim çıkarma

Rijit Bronkoskop

Solunum yolundan yabancı cisim çıkarma

Ürodinami

Mesanenin kapasitesi, uyumlu çalışıp çalışmadığı, idrar akımının değerlendirilmesi amacıyla yapılır.
Laparoskopi: Sıklıkla apendektomi, safra kesesi, dalak ve over ameliyatları olmak üzere karın içi cerrahi işlemlerin çoğu kapalı olarak (laparoskopik) yapılmaktadır.

Torakoskopi

Göğüs içi lezyonların (ampiyem, kistler) ameliyatı, diyafragma fıtıkları kapalı olarak (torakoskopik) yapılmaktadir.

Sistoskopi

Mesane içi girişimler (idrar kaçağında enjeksiyonla tedavi, taş, tanıya yönelik inceleme vb) endoskopik yolla yapılmaktadır.

 

 

FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, Büyükçekmece / İSTANBUL
tip@fatih.edu.tr
Fatih Üniversitesi Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.