Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Çocuklar erişkinlerin minyatür şekli değildir. Bu nedenle psikolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları ve tedavideki öncelikleri erişkinlere göre oldukça değişebilmektedir. Dolayısıyla çocukların cerrahi hastalıklarının, dâhili hastalıklarda olduğu gibi yaşlarına özgü değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuk cerrahisinde (pediatrik cerrahi), 0-18 yaş arası çocukların cerrahi hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılır. Ayrıca şimdilik uygulama alanları sınırlı da olsa doğum öncesi (fetal) cerrahi girişimlerle de ilgilenilmektedir.

Çocuklarda cerrahi işlem tedavi sürecinin küçük bir bölümünü kapsar. Yapılacak ameliyatın sonuçları çok uzun bir yaşam dilimini etkilediği için işlemin hem fonksiyonel hem de kozmetik sonuçlarına dikkat edilmektedir. Cerrahi işlemin başarısı doğru tanı ve ameliyat tekniği yanında çocuk hastanın fiziksel ve ruhsal hazırlığına da bağlıdır. Bazen sünnet ya da kesi dikilmesi gibi küçük bir cerrahi işlem dikkat edilmezse çocuğun psikolojisinde ömür boyu sürecek travmaya neden olabilmektedir.

Çocuklardaki cerrahi işlemlerin önemli bölümünü, hastanede yatmayı gerektirmeyen, ameliyat olduğu gün taburcu edilebilen (günübirlik cerrahi) hastalıklar oluşturur. Bu hastalar 4-5 saatlik açlık süresi ile gelip ameliyat sonrası 3-4 saat sonra taburcu edilir.

Çocuk Cerrahisinde Tedavisi Yapılan Hastalıklar ve Teşhis Üniteleri

Yenidoğan Cerrahisi

 • Yemek borusu tıkanıklığı (özofagus atrezisi)
 • Mide çıkışında ve onikiparmağındaki tıkanıklıklar (antral web, pilor stenozu, duodenal atrezi),
 • İncebarsak, kalın barsak ve makat tıkanıklığı (jejunal, ileal atreziler, kolonik atrezi ve anal atrezi)
 • Karın ön duvarı açıklıkları (omfalosel, gastroşizis).
 • Yenidoğanın karın içi kistleri (dublikasyon kistleri, mezenterik ve omental kist)
 • Diyafragma (göğüsle karın boşluğunu ayırır) fıtıkları: göğüs ön tarafında morgagni hernisi, arkada ise bohdaleck hernisi
 • Tek genital açıklığın olması, kaka ve idrarın aynı açıklıktan gelmesi (kloakal anomali)
 • Mesanenin göbek altında açık olması (ekstrofi vezika)

Kasık Bölgesi ve Skrotum Hastalıkları

 • Testisin torbada olmaması (inmemiş testis, ektopik testis)
 • Kasık fıtığı (inguinal herni)
 • Su fıtığı (hidrosel)
 • Kasıkta kist (kordon kisti)
 • Yumurtanın torsiyonu (testis torsiyonu)
 • Testis travması
 • Sünnet

İdrar Yolları (Üriner Sistem) Hastalıkları

 • Doğum öncesi tanı konulan böbrek anomalileri: böbreğin kistleri, yapısal anomalileri, böbreğin genişlemesi
 • Böbrek mesane arası idrar kanalı darlıkları (böbrek çıkışında veya mesaneye girişte darlık),
 • Mesaneden böbreklere idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü),
 • Mesane sonrası idrar kanalı tıkanıklığı (üretral valv)
 • İdrarın penis altından yapılması (hipospadias)
 • İdrarın penis üstünden yapılması (epispadias)
 • İdrar yollarında taş (böbrek, idrar kanalı ya da mesanede)
 • Böbreğin kistik hastalıkları
 • Gece ve/veya gündüz idrar kaçırma (enürezis)

Genital Bölge Hastalıkları

 • Genital yapıda belirsizlik (cinsiyet belirsizliği): kız görünümde ancak klitorisin büyük olduğu ya da erkek görünümde penisin küçük ve yumurtaların torbada olmadığı gibi durumlar
 • Vajenin açık olmadığı durumlar (vajinal atreziler)
 • Genital yapışıklık (labial füzyon)

Karaciğer, Safra Yolları ve Dalağın Hastalıkları

 • Safra yolu tıkanıklıkları (bilier atrezi ve koledok kistleri)
 • Karaciğer ve dalağın kistleri: basit kistler, kist hidatik.
 • Safra kesesi taşları
 • Dalak büyümesi (kan hastalıklarına bağlı).

Kazalar ve Yaralanmalar

 • Travmalar (araç içi ve dışı kazalar, düşme ve darbeler)
 • Yanıklar: sıvı, yüzey ya da alevle oluşan vücut yanıkları
 • Asidik ya da bazik madde içimi sonrası yemek borusu, mide ya da onikiparmak bağırsağın yanıklarını; tanı, tedavi ve takibi
 • Yabancı cisim yutma sonucu yemek borusu, mide ya da barsağın tıkanması.
 • Solunum yollarına yabancı cisim kaçması

Kabızlık

 • Alışkanlığa ya da diyete bağlı oluşan kabızlık
 • Barsak hastalığını gösteren kabızlık (Hirschsprung hastalığı)

Akciğer ve Göğüs Duvarı Hastalıkları

 • Akciğerin yapısal anomalileri (aplazi, hipoplazi, amfizem, sekestrasyon kisti)
 • Akciğerin kistleri (kist hidatik)
 • Göğüs kemiğinde çöküklük (kunduracı göğsü, pektus ekskavatum), sivrilik (güvercin göğsü, pektus karinatum)

Boyun Bölgesi Hastalıkları

 • Boyun bölgesindeki doğumsal artık kistleri: tiroglossal kist, brankial kistler
 • Tiroid bezi cerrahi hastalıkları: guatr, kistler
 • Boyun kası kısalığı: tortikollis
 • Bezelerde (lenf bezleri) büyüme: tanı amaçlı biyopsi

Akut Karın Tablosu

Çocuklarda karın ağrısı, bulantı, kusma, karında şişlik, kaka yapamama gibi şikâyetleri içeren, cerrahi işlem gerektirebilen durumlara akut karın tablosu adı verilir. Bu hastaların çoğunda akut apandisit tespit edilir.

Bunun dışında

 • Sindirim sistemi delinme (perforasyon),
 • Meckel divertiküliti (ince barsakta),
 • Invajinasyon (barsakların iç içe girmesi),
 • Over kisti perforasyon ya da torsiyonu,
 • Barsak yapışıklıkları gibi hastalıklar tespit edilebilir.

Tümör Cerrahisi

Çocuklarda iyi ya da kötü huylu (kanser) tümörlerin çoğu embriyonel (doğum öncesi dönem) kökenlidir. Sık görülenler:

 • Böbrek tümörleri (Wilm’s tümörü),
 • Böbreküstü bezinin tümörleri (nöroblastom),
 • Kuyruk sokumundaki tümörler (teratomlar),
 • Tiroid bezi kitleleri,
 • Yumurtalık (over ya da testis ) tümörleri,
 • Yumuşak doku tümörleri (sarkomlar),
 • Karaciğer tümörleri,
 • Lenfomalar

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Fleksible Endoskopik İnceleme

Mide kanaması, ülser, mideden yabancı cisim çıkarma, makattan kanama olduğunda teşhis ve tedavi amaçlı (polipler)

Rijit Özofagoskopi

Yemek borusundan yabancı cisim çıkarma

Rijit Bronkoskop

Solunum yolundan yabancı cisim çıkarma

Ürodinami

Mesanenin kapasitesi, uyumlu çalışıp çalışmadığı, idrar akımının değerlendirilmesi amacıyla yapılır.
Laparoskopi: Sıklıkla apendektomi, safra kesesi, dalak ve over ameliyatları olmak üzere karın içi cerrahi işlemlerin çoğu kapalı olarak (laparoskopik) yapılmaktadır.

Torakoskopi

Göğüs içi lezyonların (ampiyem, kistler) ameliyatı, diyafragma fıtıkları kapalı olarak (torakoskopik) yapılmaktadir.

Sistoskopi

Mesane içi girişimler (idrar kaçağında enjeksiyonla tedavi, taş, tanıya yönelik inceleme vb) endoskopik yolla yapılmaktadır.

Birim Doktorları

Maltepe Merkezi

Uzm. Dr. Mevlit KORKMAZ

 

Hastanelerimiz

Tıp Fakültesi Hastanesi

Yalı Mah. Sahil Yolu Sk. No:16, Dragos, 34844, Maltepe / İSTANBUL

Ümraniye Polikliniği

Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 41, Ümraniye / İSTANBUL

Şirinevler Hastane

Eski Londra Asfaltı Hürriyet Mah. Dumlupınar Sok. No: 10, Şirinevler / İSTANBUL

Hedef Dergisi
Tür : Aylık Dergi
Dönem : Nisan 2013
Sayı : 2
Oku / İncele
e-postaE-posta Aboneliği
Sağlık bültenimize abone olmak için e-posta adresinizi girmeniz yeterli